Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Về Câu Sai Trên Báo In Tiếng Việt Năm 2005

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Về Câu Sai Trên Báo In Tiếng Việt Năm 2005
  Nghiên cứu các câu sai trong phần chính văn của các tin, bài đã đăng trên các báo Thanh niên, Hoa học trò, và Tiền phong trong năm 2005, đã nhận diện, phân tích, phân loại các câu sai và vận dụng lý thuyết ngôn ngữ về câu để tìm ra cách sửa các câu sai.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Hoàng Trọng Phiến
  • Tác giả: Phạm Thị Lan
  • Số trang: 129
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1015065
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 28, 2017

Share This Page