Đề Tài Khoa Học Nghiên Cứu Về Di Dân Và Đô Thị Hóa Của Việt Nam Trong Nửa Thập Kỷ 90 Qua Số Liệu Tổng Điều Tra

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by admin, Apr 12, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-12_17-32-51.png
  Nghiên Cứu Về Di Dân Và Đô Thị Hóa Của Việt Nam Trong Nửa Thập Kỷ 90 Qua Số Liệu Tổng Điều Tra Dân Số 1999
  Kết quả nghiên cứu chuyên sâu từ số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 cho thấy, mức sinh của Việt Nam hiện nay duy trì quanh mức sinh thay thế sẽ tác động làm giảm tốc độ tăng dân số trong tương lai. Theo đó, dự báo tốc độ tăng dân số trong vòng 10 năm tới sẽ thấp hơn 1%/năm. Với thực trạng về mức sinh, cơ cấu dân số cũng như TSGTKS cao như hiện nay, cơ cấu dân số trong lai sẽ có sự thay đổi theo hướng dân số “già” và thiếu hụt nam giới ở một số nhóm tuổi. Điều này sẽ tác động lớn đến nguồn lực lao động cũng như các vấn đề xã hội mới nảy sinh. Ngoài ra, xu hướng di cư và tác động của di cư đến đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội cũng sẽ là những vấn đề nổi lên trong thời gian tới. Những thông tin này cung cấp thêm bằng chứng làm cơ sở cho việc xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời gian tới.
  • Báo cáo đề tài khoa học
  • Tổng Cục Thống Kê
  • Đơn Vị Thực Hiện: Vụ Dân Số Lao Động
  • Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Phái
  • 33 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1aVVJfODHOJjIq_ErE_iYEiOPOx8B1nfk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page