Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Về Kiểm Chứng Bất Biến Của Đối Tượng Sử Dụng Lập Trình Hướng Khía Cạnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Về Kiểm Chứng Bất Biến Của Đối Tượng Sử Dụng Lập Trình Hướng Khía Cạnh
  Những năm gần nay, với sự phát triển của phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP) [1, 2, 12] đã mang lại nhiều bước tiến mới cho lập trình nói chung và đưa ngành Công nghệ phần mềm lên một bước phát triển mới. Ưu điểm lớn nhất của lập trình hướng đối tượng là một hệ thống phần mềm được xây dựng bởi tập các lớp rời rạc. Mỗi lớp có nhiệm vụ hoàn toàn xác định, các nhiệm vụ của nó được vạch ra một cách rõ ràng. Trong một ứng dụng hướng đối tượng, các lớp cộng tác với nhau để đạt được mục tiêu chung của ứng dụng. Tuy nhiên, có các phần của một hệ thống không chỉ gánh nhiệm vụ giới hạn trong một lớp, chúng cắt ngang toàn bộ hệ thống và ảnh hưởng đến nhiều lớp. Đó chính là sự đan nhau phức tạp giữa các thành phần bên trong ứng dụng. Bên cạnh đó, tính tĩnh trong cách tiếp cận hướng đối tượng không cho phép phần mềm thích ứng với những thay đổi mới đáp ứng yêu cầu người dùng. Một hướng tiếp cận mới trong việc phát triển phần mềm là lập trình hướng khía cạnh (AOP: Aspect-Oriented Programming) [10, 22, 3]. Hướng tiếp cận này còn khá mới mẻ nhưng hứa hẹn những lợi điểm giải quyết được những yêu cầu có tính đan xen phức tạp, đồng thời mang lại cho phần mềm khả năng thay đổi và bổ sung yêu cầu mới sau khi đã hoàn chỉnh hay thậm chí đã đưa vào sử dụng.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
  • Tác giả: Phạm Đình Phong
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1056453
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page