Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Vi Khuẩn Chuyển Hóa Nitơ Trong Nền Đáy Vùng Nuôi Tôm Hùm (Panudirus Sp.) Phục Vụ Nuôi

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Sinh Học' started by quanh.bv, May 22, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-22_0-47-4.png
  Nghiên Cứu Vi Khuẩn Chuyển Hóa Nitơ Trong Nền Đáy Vùng Nuôi Tôm Hùm (Panudirus Sp.) Phục Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản
  Nghiên cứu vi khuẩn chuyển hóa nitơ trong nền đáy vùng nuôi tôm hùm (Panulirus sp.) phục vụ nuôi trồng thủy sản được thực hiện với các nội dung sau: (1) Nghiên cứu đã tiến hành phân lập và định danh vi khuẩn từ các mẫu bùn được lấy từ nền đáy dưới các lồng bè nuôi tôm hùm ở vùng Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên trong thời gian 12 tháng; (2) Nghiên cứu tạo môi trường lên men dạng lỏng và dạng bán rắn phù hợp cho các chủng vi khuẩn có khả năng tạo chế phẩm sinh học xử lý môi trường; (3) Đánh giá chế phẩm vi sinh xử lý môi trường trong mô hình ương tôm thẻ chân trắng giai đoạn post 5 ở qui mô 1m3.
  • Luận án tiến sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Công nghệ sinh học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa, PGS.TS. Phạm Công Hoạt
  • Tác giả: Trương Phước Thiên Hoàng
  • Số trang: 236
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=39785
  https://drive.google.com/file/d/1bNE1HPPS6qe3UZErq8gI6ehVA9wM6nTe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page