Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xác Định Giá Trị Động Đất Thiết Kế Cực Đại Cho Nhà Máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 2

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandang123, Feb 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xác Định Giá Trị Động Đất Thiết Kế Cực Đại Cho Nhà Máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 2
  Dự án các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận tại Việt Nam, trong đó có NMĐHN Ninh Thuận 2 là công trình quan trọng cấp quốc gia của Việt Nam. Một trong các mối nguy hại lớn nhất đối với an toàn của các NMĐHN là các tác động gây ra bởi động đất tới các cấu trúc, bộ phận và thành phần của NMĐHN. Trong quá khứ đã có NMĐHN bị hư hại nghiêm trọng, phải ngừng hoạt động trong một thời gian dài sau khi xảy ra động đất như NMĐHN Kashiwazaki-Kariwa (Japan) - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới về sản lượng điện, có đến 7 lò phản ứng, được xây dựng từ giữa những năm 1990.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Đình Nguyên
  • Tác giả: Bùi Trung Thông
  • Số trang: 69
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066324&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1iXLTmZYWnhLi7RDd1ydCCU8GmIfLSotj
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page