Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xác Định Một Số Tham Số Ảnh Hưởng Đến Nồng Độ Phóng Xạ Radon Trong Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Nguyên Tử & Hạt Nhân' started by admin, Nov 27, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-27_16-10-22.png
  Luận án xây dựng quy trình xác định ba tham số gồm hàm lượng 226Ra, hệ số phát và khuếch tán radon. Hệ số phát và khuếch tán phụ thuộc vào nhiều đặc trưng của đất như độ ẩm, kích thước, hình dạng hạt đất, thành phần, nhiệt độ môi trường đất, độ pH của đất, … (Ishimori, 2013). Đánh giá sự phụ thuộc của các hệ số này vào một số đặc trưng của đất là nội dung thứ hai được tiến hành trong luận án. Bên cạnh đó, tác giả cũng áp dụng nghiên cứu đánh giá hàm lượng 226Ra, hệ số phát và khuếch tán radon trên các mẫu đất khác nhau tại khu vực Ninh Sơn. Các đại lượng này có ý nghĩa trong việc đánh giá, dự đoán nồng độ phóng xạ trong nhà ở, công trình. Ngoài ra, khi cần chôn lấp chất thải có chứa các đồng vị trước radon trong chuỗi phân rã uranium, việc khảo sát hệ số phát và khuếch tán trong môi trường chứa chất thải để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn là vấn đề cần thiết (Ishimori, 2013). Đối với các ngành khoa học môi trường, các tham số này góp phần dự đoán một số hiện tượng động học của đất, là dấu hiệu để nhận biết các mỏ quặng phóng xạ, dò tìm các mỏ hydrocarbon, … (Baskaran, 2016).
  • Luận án tiến sĩ vật lý
  • Chuyên ngành vật lý nguyên tử
  • Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phong Thu
  • Hướng dẫn: Lê Công Hảo, Nguyễn Văn Đông
  • 150 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2021
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/7891
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page