Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xác Định Mực Nước Bể Tháo Nhỏ Nhất Hợp Lý Cho Các Trạm Bơm Tiêu Nước Ra Sông

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by oniison12312, Jan 17, 2019.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xác Định Mực Nước Bể Tháo Nhỏ Nhất Hợp Lý Cho Các Trạm Bơm Tiêu Nước Ra Sông
  Đối với các trạm bơm tiêu nước mưa ra sông mà mực nước sông dao động lớn trong mùa mưa hoặc lũ ngoài sông không trùng tần suất xuất hiện với mưa trong đồng thì nhiều khi mưa lớn trong khu tiêu nhưng mực nước ngoài sông vẫn còn thấp. Hiện nay, khi thiết kế các trạm bơm tiêu nước ra sông mà bể tháo bố trí liền cống xả qua đê thì việc xác định cao trình đáy cống xả qua đê cũng như việc xác định mực nước bể tháo nhỏ nhất z™n còn theo ý chủ quan của người thiết kế vì đến nay vẫn chưa có một quy định hay hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tuấn Anh, PGS.TS. Đinh Vũ Thanh
  • Tác giả: Đỗ Minh Thu
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/YEII24Q...set_number=000141&set_entry=002110&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 17, 2019

Share This Page