Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xác Định Nồng Độ Và Đánh Giá Rủi Ro Phơi Nhiễm Các Kim Loại Nặng Từ Các Hạt Bụi

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Môi Trường' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xác Định Nồng Độ Và Đánh Giá Rủi Ro Phơi Nhiễm Các Kim Loại Nặng Từ Các Hạt Bụi Trong Không Khí Trong Nhà
  Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong những năm gần đây đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở hầu hết các nước trên Thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Việc giải quyết vấn đề này khá phức tạp đòi hỏi phải xác định mức độ ô nhiễm, nhận dạng các quy luật và nguồn phát sinh để từ đó có hướng xử lý phù hợp. Chính vì vậy, tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ còn là vấn đề riêng lẻ của quốc gia hay khu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Đinh Trinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Mến
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93337
  https://drive.google.com/uc?id=1QxjbNqNyZZOYuQ_zAQa2eFVxlvG1iVeS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page