Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xác Lập Cơ Sở Khoa Học Phục Vụ Định Hướng Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng

Discussion in 'Sử Dụng & Bảo Vệ Tài Nguyên' started by quanh.bv, Feb 8, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xác Lập Cơ Sở Khoa Học Phục Vụ Định Hướng Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng
  Quy hoạch bảo vệ môi trường (QHBVMT) (Enviromnental Planning) đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm từ những năm 60 của thế kỳ nước. khi mà các quốc gia phát triển nhìn nhận một cách nghiêm túc các vấn đề môi trường trong quá trình xây dụng chiến lược phát triển. Cũng từ đó. một số tổ chức quốc tế như: Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). .. khởi thảo tiến trình quy hoạch vùng. nghiên cứu lồng ghép tổng hợp kinh tế với mối tmờng và triển khai nghiên cứu một số dự án QI-[BVMT điển hình tại một số nước như: Philippin (thực hiện 1976 - 1978). Hàn Quốc (1982 - 1984). Thái Lan (1985 - 1986). Malaysia (1986 1987). Trung Quốc (1993 - 1994) v.v... Đến nay. Ngân hàng Thế giới (WB). Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trương Quang Hải
  • Tác giả: Đặng Trung Tú
  • Số trang: 193
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068519
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page