Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Liệu Lưu Trữ Tại Tổng Cục Thuế

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Liệu Lưu Trữ Tại Tổng Cục Thuế
  Với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của các phương tiện điện tử, và gần đây là cuộc cách mạng 4.0 trên toàn cầu đòi hỏi bắt buộc nền hành chính của các quốc gia phải chuyển từ quản lý theo phương thức truyền thống sang quản lý hiện đại để phù hợp với xu thế và đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.Ở Việt Nam, từ năm 2015, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về Chính phủ điện tử, theo đó, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc phải thực hiện để hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã được xây dựng và phát huy vai trò cung cấp thông tin quản lý điều hành cũng như là cơ sở để thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử như: cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp; một số cơ sở dữ liệu đang trong quá trình xây dựng và dần hoàn thiện như: cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số...
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thắng
  • Tác giả: Vũ Thị Loan
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69379
  https://drive.google.com/uc?id=1_1exa1L8rRHuLPIaMuhAV0jPP22Jc56u
   

Share This Page