Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Công Nghệ Liferay Portal Xây Dựng Cổng Giao Tiếp Điện Tử

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Công Nghệ Liferay Portal Xây Dựng Cổng Giao Tiếp Điện Tử
  Giới thiệu khái quát về cổng điện tử, cổng giao tiếp điện tử, dịch vụ hành chính công, cổng điện tử mã nguồn mở Liferay, các đặc tính và hiệu quả ứng dụng của Liferay, đề xuất sử dụng Liferay và các vấn đề có liên quan. Nghiên cứu kiến trúc quản lý các đối tượng trong Liferay, các thành phần, cách thức tổ chức quản lý và hoạt động của Liferay, cơ chế phân quyền trong Liferay. Tìm hiểu công nghệ áp dụng trong Liferay, kiến trúc logic của Liferay, các thành phần trong Liferay, cơ chế phát sinh mã tự động, mô hình dữ liệu và cách thức xây dựng và triển khai ứng dụng, cách tạo theme, layout và triển khai trên Liferay, vấn đề việt hóa Liferay. Mô tả cổng giao dịch điện tử cho cơ quan nhà nước (các tỉnh/thành phố hoặc bộ/ngành,…) được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Liferay, đặc biệt là trong đó có tích hợp các dịch vụ hành chính công. Đưa ra đánh giá về sản phẩm, nêu ra những việc làm được, chưa làm được, định hướng phát triển sản phẩm.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn
  • Tác giả: Vũ Thị Khánh Vân
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002876
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page