Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Định Mức Tiêu Hao Điện Năng Của Các Trạm Bơm Tưới Do Khối Hợp Tác Xã Quản Lý

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Định Mức Tiêu Hao Điện Năng Của Các Trạm Bơm Tưới Do Khối Hợp Tác Xã Quản Lý Tại Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công trình thủy lợi được giao. Năm 2003, tỉnh Hưng Yên đã ban hành bộ Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi áp dụng cho các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 46/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003. Bộ định mức là căn cứ quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các xí nghiệp tăng cường công tác quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả phục vụ của các công trình.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Chín
  • Tác giả: Trần Mạnh Cường
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2013
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001674&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page