Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Từ Kế Dùng Từ Trường Xung

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Từ Kế Dùng Từ Trường Xung
  Tìm hiểu về các nguồn phát từ trường cao và từ trường xung cao, những vấn đề tính toán lý thuyết cũng như thực nghiệm chế tạo cuộn nam châm. Các bài toán thiết kế hệ điều khiển nạp-phóng điện trong khối phát xung từ trường cao và hệ thu thập xử lý tín hiệu trong khối đo các thông số vật lý của vật liệu từ trong từ trường. Các thực nghiệm tiến hành xây dựng hệ từ trường xung cao. Các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật của các bộ phận trong hệ sau khi đã lắp ráp. Thực nghiệm đo đạc các mẫu vật liệu từ đã được tiến hành trên hệ từ kế từ trường xung cao để kiểm tra và khẳng định tính đúng đắn và hệ tin cậy của hệ đo và các phương pháp đo.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật Lí vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phú Thùy, TS Vũ Anh Phi
  • Tác giả: Trần Quang Vinh
  • Số trang: 154
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2001
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1009610&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1SANep9TiZR11V873D5hjHjYi9pH9zF6N
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page