Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Mã Vạch ADN Của Một Số Nguồn Gen Cây Trồng Có Giá Trị Kinh Tế Nhằm Phục Vụ

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Mar 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Mã Vạch ADN Của Một Số Nguồn Gen Cây Trồng Có Giá Trị Kinh Tế Nhằm Phục Vụ Công Tác Bảo Tồn Và Chọn Tạo Giống
  Đánh giá đa dạng di truyền và lựa chọn mẫu đại diện các nguồn gen nghiên cứu bằng chỉ thị phân tử. Xây dựng mã vạch ADN dựa trên trình tự vùng gen rbcL cho một số nguồn gen nghiên cứu. Xây dựng mã vạch ADN dựa trên trình tự vùng gen matK cho một số nguồn gen nghiên cứu. Xây dựng mã vạch ADN mở rộng dựa trên SNP bằng công nghệ GBS cho một số nguồn gen nghiên cứu. Những kết quả mới của luận án: Nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án, các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa, TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Số trang: 236
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=36633
  https://drive.google.com/uc?id=1GVN9diFArbvV23x-YjA5ZysFC3N97jwm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 8, 2021

Share This Page