Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu, Xây Dựng Mạng Truyền Tải Quang Theo Hướng Phát Triển NGN

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 19, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu, Xây Dựng Mạng Truyền Tải Quang Theo Hướng Phát Triển NGN
  Cùng với sử phát triển của xã hội, nhu cầu phát triển thông tin ngày càng đòi hỏi cấp bách trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Hiện tại và trong thời gian tới, nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ thoại, phi thoại, Internet và đặc biệt là các dịch vụ băng rộng,…ngày một ra tăng và không thể tách rời đối với đời sống xã hội. Để đáp ứng nhu cầu đó, mạng viễn thông đòi hỏi phải có cấu trúc hiện đại, linh hoạt và thoả mãn mọi nhu cầu về truyền tải lưu lượng lớn và cung cấp nhiều loại hình dịch vụ. Mạng phải có tổ chức đơn giản nhưng phải có độ an toàn mạng cao. Trên thực tế, mạng viễn thông nói chung và mạng truyền dẫn nói riêng đã có một bước tiến khá dài nhờ sự phát triển bùng nổ của các công nghệ mới và các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tuy nhiên, trong tương lai mạng truyền dẫn không những chỉ thoả mãn cả về truyền tải lưu lượng mà còn phải đáp ứng được nhiều yêu cầu mới như: cấu trúc mạng phải đơn giản, công nghệ tiên tiến, mạng phải đáp ứng thoả mãn mọi yêu cầu dịch vụ với độ thông suốt cao, an toàn lớn và đặc biệt là hết sức linh hoạt.
  • Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn San
  • Tác giả: Trần Ngọc Quý
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024253
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page