Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Án Đổi Mới Tổ Chức Sản Xuất Và Cơ Chế Quản Lý Tại Lâm Trường Võ Nhai

Discussion in 'Chuyên Ngành Lâm Học' started by quanh.bv, Jun 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Án Đổi Mới Tổ Chức Sản Xuất Và Cơ Chế Quản Lý Tại Lâm Trường Võ Nhai - Thái Nguyên
  Lâm trường quốc doanh là loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, lấy rừng và đất rừng làm tư liệu sản xuất chủ yếu. Lam trường quốc doanh có chức năng sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện các trách nhiệm xã hội khác. Nước ta hiện nay có 422 lâm trường quốc doanh phân bố ở 136 huyện thuộc 4] tỉnh trung du và miền núi. Trước những năm 1990, các lâm trường được cấp vốn để trồng rừng, nuôi dưỡng bảo vệ và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sẵn xuất và đời sống người lao động. Đến năm 1993, Nhà nước có nghị định số 338/HĐBT vẻ việc đăng ký lạt doanh nghiệp, xóa bỏ bao cấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các lâm trường quốc doanh phải chuyển sang hạch toán kinh doanh, tự trang trải về vốn, phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
  • Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp
  • Chuyên ngành lâm học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Tuấn
  • Tác giả: Ngô Văn Hậu
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2002
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/16102
  https://nitro.download/view/4E76D20C8980EDA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page