Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Chuyển Đổi Mô Hình Tích Hợp Ràng Buộc Trong Phát Triển Ứng Dụng Web

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by anhsieuno, Feb 26, 2019.

 1. anhsieuno

  anhsieuno Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Chuyển Đổi Mô Hình Tích Hợp Ràng Buộc Trong Phát Triển Ứng Dụng Web Hướng Mô Hình Theo Kỹ Thuật Uwe
  Phương pháp phát triển phần mềm hướng mô hình là quá trình phát triển tập trung vào mô hình hóa hệ thống UML và chuyển đổi các mô hình ngữ nghĩa mức cao xuống các mô hình cụ thể và từ đó xuống mã nguồn. Nó giúp cho việc phát triển các ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ứng dụng Web là một trong những ứng dụng phổ biến, nó cũng có những đặc trưng riêng. Chính vì thế để áp dụng được phương pháp phát triển phần mềm hướng mô hình vào xây dựng ứng dụng Web đòi hỏi những thành phần mới được bổ sung vào UML.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
  • Tác giả: Trần Quốc Khánh
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2018
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11778
   
  Last edited by a moderator: Feb 26, 2019

Share This Page