Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Luận Và Tính Toán Dấu Vết Các-Bon Cho Sản Phẩm Lúa Gạo Tại Vùng

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by quanh.bv, Jan 31, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Luận Và Tính Toán Dấu Vết Các-Bon Cho Sản Phẩm Lúa Gạo Tại Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Luận án của nghiên cứu sinh có những đóng góp mới trong việc kế thừa, bổ sung và hoàn thiện các hướng dẫn đã có kết hợp với tình hình thực tế các hoạt động chính trong vòng đời lúa gạo tại vùng đồng bằng sông Hồng, đã xây dựng được phương pháp luận tính toán dấu vết các - bon của sản phẩm lúa gạo tại vùng đồng bằng sông Hồng, đã ứng dụng phương pháp luận tính toán thí điểm cho khu vực nghiên cứu. Bên cạnh đó, độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả phát thải KNK cũng đã được xác định và tính toán. Ngoài ra dựa trên kết quả tính toán, Luận án đã đề xuất được các biện pháp giảm phát thải KNK ưu tiên trong vòng đời lúa gạo tại khu vực nghiên cứu.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, PGS. TS. Mai Văn Trịnh
  • Tác giả: Đào Minh Trang
  • Số trang: 247
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34674
  https://drive.google.com/uc?id=1QTYWdv8QKc3XOdgvs7jo_u109OfVadZQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page