Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Trích Chọn Thuộc Tính Nhằm Làm Tăng Hiệu Quả Phân Lớp

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Trích Chọn Thuộc Tính Nhằm Làm Tăng Hiệu Quả Phân Lớp Đối Với Dữ Liệu Đa Chiều
  Ngày nay, trong xu hướng hội nhập quốc tế, thời đại thông tin bùng nổ, chúng ta đang “ngập lụt” trong dữ liệu nhưng lại “đói” về tri thức, cho nên vấn đề tin học hoá và hiện đại hoá công nghệ thông tin ở nước ta ngày càng trở nên cấp thiết và mang tính thời đại. Một trong các vấn đề cấp thiết đó là làm sao phân tích và xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ liên tục được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu về phát triển mọi mặt văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Vì lý do đó mà việc chọn được các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng hiệu quả phân lớp đối với dữ liệu đa chiều đang là một xu thế tất yếu nhằm giải quyết vấn đề chắt lọc ra những thông tin hữu ích hay chắt lọc tri thức từ khối dữ liệu khổng lồ mà chúng ta có.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hà Nam
  • Tác giả: Đồng Thị Ngọc Lan
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002906
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page