Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Thiết Bị Khảo Sát Địa Điện

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandanglv123, Jul 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Thiết Bị Khảo Sát Địa Điện
  Phương pháp khảo sát ảnh điện EIT (Electrical Impedance Tomography), ERT (Electrical Resistance Tomography) là phương pháp đo lường không phá hủy, sử dụng nguồn kích thích chủ động nhằm mục đích thiết lập bản đồ phân bố cấu trúc bên trong một đối tượng dựa trên việc đo tính chất điện của đối tượng đó thông qua các điện cực gắn trên bề mặt. Trong khi ERT chỉ cho thông tin về thành phần một chiều của điện trở hay điện trở suất thì EIT cho nhiều thông tin về tính phân cực của môi trường qua trở kháng phức tại một hay nhiều tần số khác nhau. Phương pháp này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của khoa học kỹ thuật nói chung và trong lĩnh vực thăm dò địa vật lý, quan trắc môi trường đất, khảo sát địa chất cũng như những ứng dụng liên quan đến các cấu trúc lớp nông của bề mặt trái đất như địa chất công trình hay nông nghiệp công nghệ cao nói riêng.
  • Luận án tiến sĩ vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Vinh, TS. Đỗ Trung Kiên
  • Tác giả: Trần Vĩnh Thắng
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88764
  https://drive.google.com/uc?id=1GWzukHqkTgmMLrl3lqFWqmJFHrYjfhol
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page