Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu, Xây Dựng Ứng Dụng Đọc Tin Nhanh Bằng Cách Trích Rút Và Tổng Hợp Thông Tin Từ Các Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by quanh.bv, Apr 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-24_2-41-26.png
  Nghiên Cứu, Xây Dựng Ứng Dụng Đọc Tin Nhanh Bằng Cách Trích Rút Và Tổng Hợp Thông Tin Từ Các Trang Web
  Ngày nay công nghệ thông đóng một vai trò rất quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phát triển nhanh chóng của của công nghệ thông tin nói chung và công nghệ World Wide Web nói riêng đã tạo ra một nguồn tài nguyên thông tin vô cùng rộng lớn, một kho tàng tri thức phong phú cho nhân loại. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên thông tin này không biểu diễn một cách tập trung mà nằm rải rác phân tán khắp nơi trên mạng, không đƣợc sắp xếp, phân loại nhƣ mong muốn đã gây không ít những khó khăn cho con ngƣời khi tìm kiếm và khai thác thông tin. Trong hoàn cảnh đó, trích rút và tổng hợp thông tin ra đời giúp việc tìm kiếm và thu thập thông tin trở nên hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức trong việc sàng lọc và tổng hợp tri thức.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Người hướng dẫn: TS. Huỳnh Công Pháp
  • Tác giả: Nguyễn Thị Khuyến
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2016
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30527
  https://drive.google.com/file/d/1UTWTZHh3l-JFn1wBDowqy14pqGkGXBJ4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page