Luận Văn Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Xử Lí Hỗn Hợp Nước Thải Tại Các Chợ

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandanglv123, Nov 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xử Lí Hỗn Hợp Nước Thải Tại Các Chợ
  Ô nhiễm môi trường phát sinh từ rất nhiều ngành như công nghiệp, khai khoáng, giao thông vận tải, y tế, sinh hoạt...Một trong những nguồn phát thải ô nhiễm là từ các hoạt động thương mại phục vụ nhu cầu con người, trong đó các chợ đóng góp một phần quan trọng trong lĩnh vực này.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phương
  • Tác giả: Phạm Thị Hải Yến
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16981
  https://drive.google.com/uc?id=1PzU3BC1ZPkJ3cEXj5fxNAzYpYDZN8txD
   

Share This Page