Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xử Lý Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật (Glyphosate) Trong Nước Bằng Quá Trình Oxy Hóa Điện Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, May 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-21_15-24-21.png
  Nghiên Cứu Xử Lý Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật (Glyphosate) Trong Nước Bằng Quá Trình Oxy Hóa Điện Hóa Kết Hợp Với Thiết Bị Phản Ứng Sinh Học - Màng MBR
  Nội dung: Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án, luận án đã đóng góp mới cụ thể ở những điểm sau:
  1. Tìm được các điều kiện phù hợp để khoáng hóa hóa chất diệt cỏ glyphosate trong nước bằng quá trình EF quy mô phòng thí nghiệm.
  2. Ứng dụng đồng thời quá trình EF và quá trình MBR thành công để xử lý hóa chất diệt cỏ glyphosate và các chỉ tiêu ô nhiễm khác như COD, BOD5, amoni, tổng N (TN), tổng P (TP), hóa chất BVTV cơ photpho, hóa chất BVTV cơ clo có trong nước ở quy mô phòng thí nghiệm.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thanh Sơn PGS.TS Nguyễn Quang Trung
  • Tác giả: Lưu Tuấn Dương
  • Số trang: 220
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=40082
  https://drive.google.com/file/d/1daY79md4hH9TDl7QZSCTLLdKlgcxQn4j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page