Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chứa Các Chất Hữu Cơ Khó Phân Hủy Sinh Học Bằng Các Phương Pháp Oxy Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Mar 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chứa Các Chất Hữu Cơ Khó Phân Hủy Sinh Học Bằng Các Phương Pháp Oxy Hóa Nâng Cao
  Một số loại nước thải như nước thải dệt nhuộm, nước thải sản xuất giấy và bột giấy, nước thải tại các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị (nước rác)… chứa nhiều hợp chất hữu cơ và các hoá chất thải ra hoặc phân huỷ trong quá trình sản xuất, quá trình xử lý, không có khả năng hoặc rất khó phân huỷ sinh học. Các loại nước thải này là nguồn gây ô nhiễm môi trường nếu các quá trình xử lý không đáp ứng được yêu cầu của các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường. Để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học, phải kết hợp các quá trình sinh học và quá trình hoá học trong các hệ thống xử lý. Các quá trình hoá học, hoá lý được ứng dụng là các quá trình đông keo tụ, tuyển nổi, oxy hoá khử, hấp phụ bằng than hoạt tính, trao đổi ion, lọc màng...
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lân, GS.TS. Phạm Văn Thiêm
  • Tác giả: Hoàng Ngọc Minh
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5200
  https://drive.google.com/uc?id=1AbVmhk9ckh3Got8fP5afLM9nLkTHTXJo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 18, 2021

Share This Page