Luận Văn Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Hào Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandanglv123, Nov 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Hào Đất
  Nước được coi là một nguồn tài nguyên quý giá vì nó có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người và các loài sinh vật trên trái đất. Nhưng cùng với sự phát triển kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều nơi trên khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, nơi có dân cư đông đúc, có nhiều khu công nghiệp lớn. Hầu hết sông, hồ, kênh, mương ở các thành phố này đều bị ô nhiễm bởi nước thải từ khu dân cư và các khu hoạt động sản xuất công nghiệp. Phần lớn lượng nước thải đều không được xử lý mà đổ thẳng vào các ao hồ, kênh, mương, sau đó chảy ra các con sông lớn.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thúy
  • Tác giả: Nguyễn Văn Minh
  • Số trang: 65
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16978
  https://drive.google.com/uc?id=1Sw8g-x6oxzIa_hy6PkP0HKFOpZvFEW3D
   

Share This Page