Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xử Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật DDT Trong Đất Bằng Kỹ Thuật Phyto - Fenton

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Môi Trường' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xử Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Ddt Trong Đất Bằng Kỹ Thuật Phyto - Fenton Trên Cơ Sở Hệ Vetiver-Nano Fe3o4
  Thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ là một trong những nhóm chất ô nhiễm khó phân hủy, từng được sản xuất vào những năm 60 của thế kỷ XX với mục đích diệt trừ sâu bệnh hại, diệt côn trùng,... Tuy nhiên đây là một loại hóa chất tồn dư rất lâu trong môi trường đất cũng như trầm tích, gây ảnh hưởng không tốt cho môi trường, sức khỏe đời sống của các sinh vật và con người. Vì vậy, từ năm 1972 tại các nước phát triển DDT đã bị cấm sử dụng hẳn. Ở Việt Nam, lệnh cấm sử dụng chính thức từ năm 1995 nhưng trên thực tế, nước ta vẫn sử dụng một khối lượng lớn thuốc BVTV khoảng hơn 40.000 tấn vào năm 1998.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Đình Trinh TS. Đào Thị Nhung
  • Tác giả: Đỗ Thị Minh Hẳng
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93367
  https://drive.google.com/uc?id=17pkKCmKpiwK6nd6RzzU6YcCZf-rmqM-R
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page