Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Và Hình Thành Biofilm Của Bacillus Subtilis

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by quanh.bv, Apr 21, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-21_14-5-43.png
  Nghiên Cứu Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Và Hình Thành Biofilm Của Bacillus Subtilis Được Phân Lập Trong Hợp Chất Polyme Ngoại Bào
  Bacillus subtilis (B. subtilis) là vi khuẩn có lợi được ứng dụng rất nhiều vào các lĩnh vực môi trường như chế phẩm vi sinh xử lý nước thải, vào dược phẩm như sản phẩm trị tiêu chảy, vào cây trồng như một chất cố định đạm hay ức chế các vi khuẩn làm thúi gốc, rễ của cây trồng, vào phân bón…mà những môi trường này sở hữu những yếu tố khắc nghiệt như độ pH, độ mặn…Những nghiên cứu trong luận văn được thực hiện để cung cấp thêm thông tin khoa học về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thành biofilm của B. subtilis được phân lập trong hợp chất polyme ngoại bào.
  • Luận văn thạc sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Đông Phương
  • Tác giả: Đinh Hà Thương
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2021
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/58097
  https://drive.google.com/file/d/1aaRHF2_2sobHsidptn-IegKYaSNqteep
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page