Luận Án Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Ánh Sáng Và Màu Sắc Trong Tạo Hình Điện Ảnh Phim Truyện

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by quanh.bv, Mar 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Ngôn ngữ ánh sáng và màu sắc trong tạo hình điện ảnh phim truyện là luận án nghiên cứu mang tính hệ thống về vai trò tạo ra hình ảnh của ánh sáng và màu sắc trong quá trình tạo hình quay phim. Khả năng cũng như chức năng ngôn ngữ ánh sáng, màu sắc của hình ảnh trong tạo hình điện ảnh phim truyện.
  2. Luận án đã sử dụng một hệ thống các lý thuyết về tạo hình điện ảnh, ngôn ngữ điện ảnh, các khái niệm và lý luận điện ảnh học cũng như các khái niệm căn bản về ánh sáng và màu sắc ở phương diện vật lý, văn hóa và tâm lý để làm rõ, chứng minh khả năng, chức năng, vai trò ngôn ngữ hình ảnh của ánh sáng và màu sắc trong tạo hình quay phim nói riêng và trong tạo hình điện ảnh nói chung.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận Lịch sử và Phê bình điện ảnh
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Mạnh Lân
  • Tác giả: Phạm Huy Quang
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36956
  https://drive.google.com/uc?id=1mDRVnGTbS_uVq_bevZh3kW4NaL-a1i5a
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page