Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Hình Thức Và Ngôn Ngữ Phi Ngữ Cảnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Pháp Toán Sơ Cấp' started by quanh.bv, May 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-16_14-10-30.png
  Mấy chục năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mãnh liệt trong các lĩnh vực nghiên cứu toán học liên quan đến máy tính và tin học. Sự phát triển phi thường của các máy tính và những thay đổi sâu sắc trong phương pháp luận khoa học đã mở ra những chân trời mới cho toán học với một tốc độ không thể sánh được trong suốt lịch sử lâu dài của toán học. Những phát triển đa dạng của toán học đã trực tiếp tạo ra “thuở ban đầu” của máy tính và tin học và các tiến bộ trong tin học đã dẫn đến sự phát triển rất mạnh mẽ một số ngành toán học.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Gia Định
  • Tác giả: Đinh Thị Kim Anh
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2012
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/681
  https://drive.google.com/file/d/1Ix6Wosqhp09P_jT-gwRDUnLRVphLFq5R
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page