Luận Án Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Nói Và Viết (Qua Cứ Liệu Tiếng Việt Và Tiếng Anh)

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học So Sánh' started by quanh.bv, Oct 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Ngôn Ngữ Nói Và Viết (Qua Cứ Liệu Tiếng Việt Và Tiếng Anh)
  Nghiên cứu về những điểm tương đồng và dị biệt giữa ngôn ngữ nói và viết không chỉ là mối quan tâm của ngôn ngữ học, mà còn là đối tượng của nhiều nghiên cứu thuộc các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn khác như bộ môn Lịch sử, Xã hội học, Nhân chủng học, Tâm lý học, Giáo dục học v.v. Việc lựa chọn giữa nói hay viết không chỉ là vấn đề thuộc phạm vi cá nhân, mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với sự tồn tại và phát triển của toàn xã hội. Nhìn chung, việc nghiên cứu về ngôn ngữ nói và viết trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định ở quy mô toàn thế giới, tuy cũng gặp phải không ít ý kiến tranh luận từ các tác giả có quan điểm không đồng tình.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ học So sánh
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Diệp Quang Ban
  • Tác giả: Hồ Mỹ Huyền
  • Số trang: 239
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2008
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/ViewAudio/2578/1195/4/0/0/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page