Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Thể Loại Tin Trên Báo Mạng Điện Tử Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Ngôn Ngữ Thể Loại Tin Trên Báo Mạng Điện Tử Việt Nam Hiện Nay
  Làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến ngôn ngữ thể loại tin. Đánh giá thực trạng sử dụng ngôn ngữ thể loại tin trên các báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay, cụ thể là trên các báo Vietnamnet và Vnexpress, xét trên hai bình diện là nội dung và hình thức (kết cấu tin), chỉ ra những điểm còn hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng ngôn ngữ thể loại tin trên báo mạng điện tử.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Anh
  • Tác giả: Phạm Thị Mai
  • Số trang: 101
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011217
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 29, 2017

Share This Page