Luận Án Tiến Sĩ Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật - Tiếp Cận Cấu Trúc Xã Hội

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Apr 25, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật - Tiếp Cận Cấu Trúc Xã Hội
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về người chưa thành niên vi phạm pháp luật. (2) Cấu trúc xã hội của người chưa thành niên vi phạm pháp luật thời gian gần đây, gồm cấu trúc về nhân thân người chưa thành niên vi phạm pháp luật, cấu trúc về loại hình, mức độ vi phạm pháp luật của người chưa thành niên. (3) Lý giải nguyên nhân vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, gồm các nguyên nhân khách quan (môi trường nhà trường, môi trường gia đình, môi trường xã hội) và các nguyên nhân chủ quan (sự thiếu hiểu biết pháp luật, thói quen xấu của người chưa thành niên vi phạm pháp luật). (4) Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên trong thời gian tới.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  • Tác giả: Đặng Thị Lệ Thu
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63509
  https://drive.google.com/uc?id=10VubDOp6uGlHATnsQdfJSPsNssVQmysn
   

Share This Page