Luận Án Tiến Sĩ Người Đọc - Nhìn Từ Thực Tiễn Tiếp Nhận Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XXI

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by quanh.bv, Jan 15, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Người Đọc - Nhìn Từ Thực Tiễn Tiếp Nhận Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XXI
  + Mục đích nghiên cứu: Thực hiện đề tài này, chúng tôi tập trung tìm hiểu những vấn đề lý luận về tiếp nhận và người đọc, từ đó soi chiếu vào thực tiễn tiếp nhận văn học nước ta trong 15 năm qua để thấy được nhận thức, thị hiếu thẩm mĩ của người đọc đương đại, đặc biệt từ đó nhận diện người đọc đương đại với những đặc điểm cơ bản để đưa ra đánh giá về thực trạng độc giả nhằm phát triển hoạt động đọc sách văn học của mỗi người Việt hiện đại.
  + Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là người đọc nhìn từ thực tiễn tiếp nhận văn học Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI.
  • Luận án tiến sĩ văn học
  • Chuyên ngành Lý luận văn học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phan Trọng Thưởng
  • Tác giả: Hà Hoàng Hà
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30471
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page