Luận Văn Thạc Sĩ Người Mông Ở Huyện Pẹc, Tỉnh Xiêng Khoảng Nước CHDCND Lào (1986-2016)

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một quốc gia đa dân tộc. Theo số liệu thống kê năm 2015, nước Lào có 49 dân tộc cùng sinh sống và mỗi dân tộc lại có một sắc thái riêng, độc đáo và được chia thành 04 nhóm ngôn ngữ: Nhóm ngôn ngữ Lào - Thái (Tày), nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme, nhóm ngôn ngữ Mông - Dao, nhóm ngôn ngữ Hán - Tây Tạng. Qua chiều dài lịch sử, các dân tộc đã luôn kề vai sát cánh cùng sinh sống, sản xuất và chống ngoại xâm. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn coi vấn đề dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng và xây dựng chính sách dân tộc nhằm củng cố khối đoàn kết dân tộc để thực hiện sự nghiệp đấu tranh chống thực dân đế quốc, phong kiến và tay sai, nhằm giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
  • Luận văn thạc sĩ Lịch sử
  • Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy
  • Tác giả: Phetsamone Phoutsady
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-khoang-nuoc-chdcnd-lao-1986-2016-125170.html
  https://drive.google.com/uc?id=1PMNHNj0Gibw9tXP43T7jdw9qFzLBETyu
   

Share This Page