Luận Văn Thạc Sĩ Người Tốt Việc Tốt Trên Báo Chí Hiện Nay Thực Trạng Và Vấn Đề Đặt Ra

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Người Tốt Việc Tốt Trên Báo Chí Hiện Nay Thực Trạng Và Vấn Đề Đặt Ra
  Nêu một số vấn đề chung về báo chí và biểu dương gương người tốt việc tốt: tác động của gương tốt việc tốt trong đời sống xã hội, sự quan tâm của Bác Hồ với việc phát hiện, biểu dương gương "người tốt, việc tốt": trên báo chí, trách nhiệm của báo chí và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bài viết về gương người tốt, việc tốt trên báo. Tìm hiểu thực trạng việc biểu dương gương người tốt việc tốt trên các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà nội mới, Lao động; từ đó đánh giá mặt đạt được cũng như những hạn chế về nội dung và hình thức thể hiện việc nêu gương "người tốt, việc tốt" trong các chuyên mục trên báo chí. Đưa ra một số định hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả loạt bài biểu dương gương người tốt việc tốt trên báo chí.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Tất Thắng
  • Tác giả: Bùi Thị Thu Trang
  • Số trang: 134
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2007
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1015097
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 29, 2017

Share This Page