Luận Văn Thạc Sĩ Nguyên Lý Và Ứng Dụng Một Số Loại Sensor

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nguyên Lý Và Ứng Dụng Một Số Loại Sensor
  Tổng quan về sensor, phân loại theo chức năng, mục đích sử dụng…,nghiên cứu về các đặc trưng trong chế độ tĩnh và chế độ hoạt động của sensor. Nghiên cứu tổng quan hiện tượng chuyển đổi tín hiệu vật lý nói chung, chuyển đổi tín hiệu không điện sang điện nói riêng, đặc biệt là chuyển đổi tín hiệu từ sang điện. Nghiên cứu ứng dụng của sensor nhiệt độ dùng chuyển tiếp P-N, sensor dịch chuyển nhỏ dùng cảm biến vi sai, sensor từ trường dùng hiệu ứng Hall, sensor từ trường Fluxgate vào thiết bị đo. Sử dụng hệ đo tự động khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của chuyển tiếp bán dẫn p-n, khảo sát sự tương quan tín hiệu giữa đầu dò tự chế và Tesla Meter. Các kết quả thực nghiệm thu được phù hợp với tính toán lý thuyết. Hệ đo được xây dựng đã vận hành tin cậy và ổn định, đảm bảo độ nhạy, độ phân giải cần thiết để ứng dụng vào thực tiễn trong một số lĩnh vực như quan trắc môi trường, theo dõi địa từ của trái đất, dự báo thời tiết,v.v
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Quốc Triệu
  • Tác giả: Nguyễn Thu Phương
  • Số trang: 70
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023048
  https://drive.google.com/uc?id=1POmrNMBPQxLhRDB10WwyOMO54CvMAJGb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page