Luận Văn Thạc Sĩ Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - Đinh Thế Hưng

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Dec 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam
  Đưa ra nhận thức chung về nguyên tắc suy đoán vô tội: cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung của nguyên tắc; phân tích lịch sử hình thành và phát triển của nguyên tắc này trong lịch sử luật tố tụng hình sự Việt Nam và sự thể hiện của nó trong Bộ luật tố tụng hình sự(BLTTHS) hiện hành. Chỉ ra những bất cập, hạn chế của BLTTHS hiện hành và hướng hoàn thiện nó trong việc đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội để đi đến khẳng định cần thiết phải quy định nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Luật hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hồng Hải
  • Tác giả: Đinh Thế Hưng
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2007
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1001171
   
  Last edited by a moderator: Jul 7, 2017

Share This Page