Luận Văn Thạc Sĩ Nhận Dạng Cử Chỉ Bàn Tay Ứng Dụng Trong Điều Khiển Thiết Bị Điện Gia Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Feb 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nhận Dạng Cử Chỉ Bàn Tay Ứng Dụng Trong Điều Khiển Thiết Bị Điện Gia Dụng
  Nhận dạng là một ngành thuộc lĩnh vực học máy đã có lịch sử khá lâu, trong thập kỷ 60 của thế kỷ XX, hầu hết vấn đề nhận dạng chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lí thuyết thống kê. Về sau với sự phát triển mạnh mẽ của máy tính thì phần thực nghiệm đã trở nên đơn giản hơn. Trong bối cảnh xã hội đang phát triển từ thời kỳ công nghiệp sang hậu công nghiệp, đối với vấn đề tự động hóa thì việc thông tin đƣợc nhận và xử lý một cách tự động là rất cần thiết. Khuynh hƣớng này làm cho vấn đề nhận dạng mẫu trở nên rất quan trọng trong ứng dụng kỹ thuật và trong nghiên cứu ngày nay. Nhận dạng mẫu tích hợp hầu hết vào các hệ thống máy móc thông minh, có khả năng tự đƣa ra quyết định để giải quyết vấn đề.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính
  • Chuyên ngành khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Đức Long
  • Tác giả: Lê Mạnh Linh
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-dieu-khien-thiet-bi-dien-gia-dung-50570.html

   

Share This Page