Luận Văn Thạc Sĩ Nhận Diện Mối Quan Hệ Giữa Quá Trình Xác Định Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Với Nhu Cầu Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nhận Diện Mối Quan Hệ Giữa Quá Trình Xác Định Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Với Nhu Cầu Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Vào Sản Xuất Và Đời Sống Tỉnh Bắc Giang
  Hệ thống các khái niệm, các quá trình và các mô hình liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Trình bày cơ sở thực tiễn quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Bắc Giang: trước tiên là tìm hiểu những vấn đề tác động đến hoạt động nghiên cứu - ứng dụng KH&CN của tỉnh; tiếp theo là khái quát về nghiên cứu ứng dụng KH&CN giai đoạn 2001-2006; cuối cùng là xem xét kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN và đề tài dự án, từ đó nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang. Đề xuất một số giải pháp cho việc xác định nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh: đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hình thức chủ động thay vì thu động như hiện nay; lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và được gắn với những đơn vị cụ thể; cải thiện chất lượng của Hội đồng lựa chọn nhiệm vụ KH&CN.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Huy Tiến
  • Tác giả: Nguyễn Văn Chức
  • Số trang: 134
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022543
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page