Luận Văn Thạc Sĩ Nhân Sinh Quan Phật Giáo Với Đời Sống Tinh Thần Của Nhân Dân Các Bộ Tộc Lào Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Dec 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-31_2-54-16.png
  Trải qua hơn 600 năm, kể từ khi vua Phạ Ngùm đưa Phật giáo từ Khơ- me vào Lào. Qua nhiều thời kì, giáo lí ấy đã phát triển rất rộng rãi. Nó không chỉ góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của nhân dân các bộ tộc Lào mà còn hướng thiện cho họ. Những giáo lí Phật giáo hướng con người tu thân, tích đức theo đức hạnh từ - bi - hỷ - xả. Có thể khẳng định rằng, với bề dày phát triển song hành cùng lịch sử của Lào, Phật giáo đóng một vai trò không nhỏ trong đời sống tinh thần của nhân dân cách bộtộc Lào. Triết lý nhân sinh quan của Phật giáo làm cho lòng yêu nƣớc, nhân ái,trung thực, tinh thần đoàn kết vốn có của con người Lào càng trở nên sâu sắc. Bởi thế, trong tâm thức của nhân dân, các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng luôn tồn tại và hiện hữu. Nó gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân các bộ tộc Lào.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Hữu Ái
  • Tác giả: Khitsamone Phavisay
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2019
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47814
  https://drive.google.com/file/d/1rEnraeTZ2jlrsc5oApXTsiEAhy4gcdcs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page