Luận Án Tiến Sĩ Nhân Tố Tác Động Đến Tính Thanh Khoản Của Cổ Phiếu Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Aug 5, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-5_22-16-3.png
  Qua luận án, NCS đã chứng tỏ được thước đo ILLIQ của Amihud (2002) và LM của Liu (2006) phù hợp để đo lường thanh khoản của phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam. Với khái niệm thanh khoản của cổ phiếu được hiểu là khả năng thực hiện giao dịch liên tục trong thời gian ngắn với số lượng lớn cổ phiếu và chi phí thanh khoản là thấp nhất đồng thời khả năng phục hồi giá nhanh sau những cú sốc của thị trường.
  Do thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phải là thị trường hiệu quả nên mâu thuẫn thông tin giữa cổ đông nội bộ và cổ đông bên ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết là căn cứ để giải thích cho kết quả nghiên cứu, đó là: cấu trúc sở hữu phân tán giúp tăng thanh khoản của cổ phiếu. Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà nước có tác động phi tuyến tính tới thanh khoản của cổ phiếu và vấn đề này được giải thích dựa trên cơ sở lý thuyết tài chính hành vi.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Thị Hương, TS. Đoàn Phương Thảo
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=40042
  https://drive.google.com/file/d/14u-GBofqdEg5MUy9NrN0kpkEUH0g-ALw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page