Luận Án Tiến Sĩ Nhân Vật Hoàng Đế Trong Văn Học Trung Đại Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Thế Kỉ XV

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Học Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Luận án là một nỗ lực lần đầu tiên nghiên cứu không phải một nhân vật hoàng đế cụ thể của một triều đại xác định mà là kiểu loại hình nhân vật hoàng đế.
  2. Nỗ lực nghiên cứu đó được thực hiện qua thao tác hệ thống hóa tư liệu nghiên cứu. Luận án đã rà lại hệ thống các sáng tác văn học thể hiện cái nhìn chủ quan, tự thuật (cái nhìn từ bên trong) của các bậc hoàng đế và cái nhìn khách quan (cái nhìn từ bên ngoài) của giới trí thức thiền sư và nho gia về một bậc hoàng đế lý tưởng. Từ hai điểm nhìn với hai bộ phận sáng tác này, luận án góp phần phác họa hình tượng nhân vật hoàng đế, một loại nhân vật quan trọng bậc nhất của hệ thống chính trị xã hội Việt Nam trung đại giai đoạn văn học thế kỷ X đến thế kỷ XV.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Văn học Việt Nam
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Nho Thìn, TS. Lê Thanh Nga
  • Tác giả: Trịnh Huỳnh An
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37520
  https://drive.google.com/uc?id=19fG2ZYLwWq80BUupkCrj0oOGMmmJXhXU
   

Share This Page