Luận Văn Thạc Sĩ Nhiễu Xuyên Âm Trong Thiết Bị Đường Dây Thuê Bao Số Không Đối Xứng

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nhiễu Xuyên Âm Trong Thiết Bị Đường Dây Thuê Bao Số Không Đối Xứng
  Luận văn nghiên cứu về xuyên âm và ước lượng tổng công suất xuyên âm do một hay nhiều loại thiết bị sử dụng công nghệ đường dây thuê bao số tác động lên thiết bị đường dây thuê bao số không đối xứng. Xây dựng tiêu chuẩn thiết bị đường dây thuê bao số không đối xứng. Ngày nay, mạng Internet với hơn 700 triệu Website và dịch vụ thư điện tử đã giúp con người có thể trao đổi với nhau trên toàn thế giới, nhưng với một tốc độ kết nối dữ liệu vài kbit/s bằng modem và qua đường điện thoại thì tốc độ này chỉ đủ để lướt trên bề mặt Internet mà không đủ thoả mãn cho các thông tin tức thời theo yêu cầu. Hướng tới tương lai, con người mong m uốn có thể truy nhập ngay lập tức tới nguồn dữ liệu toàn cẩu để tham gia vào dịch vụ truyền hình hội nghị hay xem đoạn video cá nhân, truy nhập tức thời đến các bộ phim mới sản xuất ở Hollywood thì lúc đó cơ sở hạ tầng thông tin băng rộng loàn cầu phải được xây dựng.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Viết Kính
  • Tác giả: Nguyễn Quang Hải
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2003
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024209
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page