Luận Văn Thạc Sĩ Nhu Cầu Tin Và Khả Năng Đáp Ứng Thông Tin Cho Người Dùng Tin Tại Thư Viện Đại Học Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 5, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-5_23-52-28.png
  Nâng cao chất lượng giáo dục đã, đang và sẽ là mối quan tâm của toàn xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu “xám” ngày càng cao của đất nước đang phát triển. Đổi mới giáo dục là sự thay đổi một cách toàn diện từ cấp quản lý đến đối tượng giáo dục. Sự thay đổi này đòi hỏi ở mỗi cấp giáo dục những yêu cầu riêng, nhưng có sự đòi hỏi đặc biệt ở giáo dục đại học, vì đây là cấp học tạo nguồn “xám” lớn nhất cho đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Văn Nhật
  • Tác giả: Cung Thị Thúy Hằng
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/560
  https://drive.google.com/file/d/1YN6_ugRpgCDoG6Ne7tICDIsnvSrQ7WCO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page