Luận Án Tiến Sĩ Nhu Cầu Và Điều Kiện Học Tập Lý Luận Chính Trị Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Ở Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Jul 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nhu Cầu Và Điều Kiện Học Tập Lý Luận Chính Trị Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Ở Hà Nội Hiện Nay
  Nhu cầu và điều kiện học tập LLCT được quan tâm nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao chất lượng học tập nói chung và chất lượng học tập LLCT nói riêng. Nhu cầu học tập LLCT là sự đòi hỏi của người học đối với việc lĩnh hội hệ thống tri thức, phương pháp học tập LLCT, được biểu hiện ở mặt nhận thức, thái độ và hành vi học tập LLCT của sinh viên. Nhu cầu và điều kiện học tập LLCT có mối quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau, kích thích, phát triển động cơ học tập, thúc đẩy sinh viên vươn tới những kết quả cao trong học tập LLCT.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Lương Khắc Hiếu
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=26440
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 12, 2019

Share This Page