Luận Án Tiến Sĩ Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Ý Định Sử Dụng Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục Mở Của Sinh Viên Các Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý' started by quanh.bv, Nov 13, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Ý Định Sử Dụng Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục Mở Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Khối Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Ở Việt Nam
  Khác với các nghiên cứu trước đây, luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học của Việt Nam bằng việc đề xuất ba nhân tố mới có ảnh hưởng tới ý định sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources – OER) của sinh viên, bao gồm: Ảnh hưởng từ giảng viên, Ảnh hưởng từ bạn bè, và Ảnh hưởng từ nhà trường thay cho nhân tố Ảnh hưởng xã hội trong mô hình lý thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) của Venkatesh và cộng sự (2003). Kết quả nghiên cứu của luận án cũng đã chứng minh rằng việc vận dụng mô hình UTAUT để nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng OER của sinh viên tại các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam là đúng đắn nhưng cần có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Quang Minh, TS. Nguyễn Hữu Mộng
  • Tác giả: Đào Thiện Quốc
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=36261
  https://drive.google.com/uc?id=1YlYo2bWVuko-4sDpz1f3-3i39-NWJxuq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page