Luận Văn Thạc Sĩ Những Nhân Tố Cơ Bản Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Và Người Lao Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Những Nhân Tố Cơ Bản Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Và Người Lao Động Tại Cục Thống Kê TPHCM
  Dù ở thời đại nào, yếu tố con người và năng lực của con người là nhân tố quan trọng , quyết định sự vững mạnh của một quốc gia. Thực tế cho thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người. Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp then chốt nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển mới. Cục Thống Kê Thành Phố Hồ Chí Minh đứng trước nhiều áp lực quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vậy làm thế nào để phát huy năng lực của công chức, người lao động là điều luôn cần suy nghĩ và giải quyết đối với lãnh đạo và nhà quản lý.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Thắng
  • Tác giả: Đinh Vũ Thắng
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1J5HwPkNuVgFMF9UzokG7mzd99Kxu41BD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page