Luận Án Tiến Sĩ Những Nhân Tố Tác Động Đến Quan Hệ Việt Nam - Ấn Độ Từ Năm 2007 Đến Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế' started by quanh.bv, Jun 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-16_22-33-25.png
  Các công trình nghiên cứu trước đây về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ chủ yếu tiếp cận từ góc độ lịch sử và thực tiễn triển khai quan hệ, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu các nhân tố tác động tới quan hệ hai nước xác định dựa trên khung phân tích theo những luận điểm của các học thuyết quan hệ quốc tế và tiếp cận chính sách đối ngoại. Luận án là công trình nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, bổ sung và góp phần cung cấp thêm cách hiểu có cơ sở khoa học về những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2007 đến năm 2021.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Cẩm Tú, PGS. TS. Nguyễn Thị Quế
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Số trang: 222
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Ngoại giao 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39390
  https://drive.google.com/file/d/1QQtlxM9QfxASCaB6jHfka4zOogTua8Xl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page