Luận Văn Thạc Sĩ Những Rào Cản Trong Việc Phát Triển Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Khoa Học Tại Viện Thông Tin

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Những Rào Cản Trong Việc Phát Triển Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Khoa Học Tại Viện Thông Tin Khoa Học Xã hội
  Trình bày cơ sở lý luận về thông tin, thông tin khoa học, sản phẩn và dịch vụ thông tin khoa học, người dùng tin, kết cấu hạ tầng thông tin... Tìm hiểu thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội (ISSI) qua việc đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học; phân tích kết quả điều tra từ Phiếu đánh giá sản phẩm và dịch vụ thông tin. Từ đó, nhận diện một số rào cản trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại ISSI: chính sách phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học chưa cụ thể và thiếu tính thực tế; về tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin còn lạc hậu; kết cấu hạ tầng thông tin bất cập; trình độ ngoại ngữ và tin học của nguồn nhân lực thông tin chưa đáp ứng nhanh và kịp thời; thiếu cơ chế hợp tác nguồn lực thông tin khoa học; công tác marketing chưa được quan tâm. Đưa ra một số khuyến nghị nhằm vượt qua những rào cản đó để phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học, đáp ứng nhu cầu tin của các nhà khoa học tại ISSI.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Hà
  • Tác giả: Nguyễn Minh Hồng
  • Số trang: 93
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022542
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page