Luận Văn Tốt Nghiệp Những Tư Tưởng Cải Cách Của Nguyễn Trường Tộ Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Dec 11, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Những Tư Tưởng Cải Cách Của Nguyễn Trường Tộ Và Ý Nghĩa Của Nó Trong Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam Hiện Nay
  Để tồn tại và phát triển, dân tộc ta đã trải qua quá trình lao động lâu dài, quá trình dựng nước và giữ nước. Lịch sử từng chứng kiến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với bao biến cố thăng trầm, nhưng truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam vẫn luôn tỏa sáng. Truyền thống đó không chỉ được thể hiện ở những cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ chống ngoại xâm, mà còn thể hiện ở những tư tưởng duy tân đất nước tạo ra thực lực từ bên trong để chống giặc. Không chỉ đến bây giờ, mà nhìn về quá khứ, vấn đề cải cách, đổi mới đất nước cũng đã từng được đặt ra vào một số thời kỳ, trên những phạm vi mức độ khác nhau, nhiều khi mới dừng lại ở từng mặt: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa… nhưng cũng có khi đã khá toàn diện, có hệ thống, có những đề nghị cải cách nhằm ổn định tình hình trong nước, tạo đà cho đất nước phát triển, nhưng cũng có những đề nghị cải cách xuất phát từ nhu cầu của công cuộc chống ngoại xâm. Tất cả những tư tưởng cải cách, canh tân đất nước xuất hiện trong hoàn cảnh khác nhau, trong những điều kiện lịch sử khác nhau và kết quả thành bại không giống nhau, nhưng đã khẳng định trong lịch sử Việt Nam đã từng tồn tại những xu hướng cải cách, canh tân đất nước mỗi khi yêu cầu khách quan của đất nước đặt ra.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Giang
  • Tác giả: Trần Đức Khóa
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2019
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-15437
  https://drive.google.com/uc?id=1Ei5rxSnfB31kphSRZwzJCVuuvtUP6aE5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page